ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೈ

Abhishek Pai

ಬ್ಯಾಂಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಕವಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರವಾಸದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ 'ನಾ ರೆಡಿ' ಅನ್ನುವ ಉಮೇದು. ತನ್ನೂರು ಕುಂದಾಪುರದ ಭಾಷೆ-ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಅಕ್ಕರೆ.