ಅಪರ್ಣಾ ಕುತ್ಯಾಡಿ

aparna kutyadi

ತ್ರಕರ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುತ್ಯಾಡಿಯವರು. ಹಸುರು, ಸುತ್ತಾಟ, ಹಾಡು-ಹಸೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ-ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಸಂಗೀತ-ಸಾಹಿತ್ಯ... ಹೀಗೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅನೇಕ. ಚಂದದ ಮಾತುಗಾರ್ತಿ.