ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬ್ಯಾರಿ | ಇನ್ಸಾನ ಅಲ್ಲ ಫರಿಸ್ತೆಮಾ...!

Human

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲವಾದ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಗುಣ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ, ಅವರು ಸದಾ ಏಕೆ ಕಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕಿ. ಒಳಿತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ದೇವತಾ ಗುಣವಿರುವವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದು ಈ ಲೇಖನದ ಬನಿ

ಇನ್ನ್ ಎಂಡೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾಲಿಕಾಲಿಯಾಯಿನಿ ಮುಂಡಾದೆ ಇರ್ನಿಟುಂಡಾಯೆ. ಎನಕ್ಕ್ ಎಂದಾಕೊನಿಯುಂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಾತೊರಿ ಜೇಜಾರ್. ದುಃಖಂಪೊಟ್ಟಿ ಬನ್ನೊ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಕಣ್ಣೆದ್ರ್ ಬನ್ನೋಂಟುಳ್ಳೆ ಆ ಚಿರಿಮೊಗಂ, ಈ ಕಾದ್‌ಲಿ ಕೇಟೊವುಳ್ಳೆ ಮಾಲೆ-ಪಾಟ್, ಅಯಿಂಡೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಪಿನ್ನೆ ಬದಿಯೆನೇ ಒರಿ ಕಿಡಾವುಂಡೆ ಚಿರಿಪೋಲ್ತೆ ಕೊಸೀಂಡೆ ಜೋರು ಚಿರಿ. ಎಂಡೆ ಖಲ್ಬೇ ಕನೊ ಕನೊ ಆಯಿನಿ. ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಏಂಗರ್ತಿಟಿ ಬಿಳಿಕೊಡ್ತೊವುಳ್ಳೆ ಎನ್ನೆ ನೋಕಿಟಿ...

"ಮಮ್ಮಾ.. ಸಮಾಧಾನಾಕ್ಯೊಳಿ, ಎಂದಾಕ್ನೆ ನಿಙ ಇದ್, ನಂಕೆಪ್ಪಂ ಧೈರ್ಯ ಚೆಲ್ನೆ ನಿಙಮೇ.. ಇಙನೆ ಬಿಳಿಕೊಡ್ತೊ ಉಳ್ಳೆಮಾ..."

ಕುಂಜಿ ತಟ್ಟಿಟಿ ಎಂಡೆ ಮೋಳು ಫಾತಿಮ ಕೇಕುಂಬೊ ಎಂಡೆ ಖಲ್ಬುನು ನೊಂಬಲ ಪರ್ತ್‌‌ಬೀದಾತೆ ಪೋಲೆ ಞಾನಿ ದಮ್ಮು ಕೆಟ್ಯೆಂಗುಂ, ಕಣ್ತನ್ನಿ ಚೆನ್ನಿಕ್ಕ್ ಕೀಞಿಟಿ ಇತ್ಯೋಂಟೆ ಉಂಡು. ಎನಿ ಈ ಖಲ್ಬು ಗಟ್ಯಾಕೊನೆ. ಆರಿವೂಡೆ ಒಯ್ಯ್‌ನೆವುರು ? ಎಲ್ಲಾರುಂ ಒರ್ನಾಳಲ್ಲೆಂಗ್ ಒರ್ನಾಲ್ ಈ ದುನಿಯಾವುನು ಪೋವೊನೇ ಅಲ್ಲೆ. ಇಙನೆ ಎನಕ್ಕೇ ಞಾನಿ ಸಮಾಧಾನ ಚೆಲ್ಯೆಂಗುಂ, ಖಲ್ಬುಲಿ ಕೆಟ್ಟಿಬೆಚ್ಚೆ ನೊಂಬಲ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಓರೋರಿ ಸೇಂ'ಕಳ್ಳಿ ಪರ್ತ್‌ಬೀನೊ ಉಂಡು.

ಒಕ್ಕು ಎಂಡೆ ಈ ಬೆಲ್ಯೆ ಮೂತಮ ಖದೀಜಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯತ್ಲೇ ಎನಕತ್ರೆಯುಂ ಪಿರ್ಸತ್ತೆ ಜೀಮ. ಅಙನೆ ಚೆಲ್ಲೊನಂಗ್ ಎಂಡೆ ಜೆಂಡ್ ಮೂತಮಯುಂ(ಉಮ್ಮಂಡೆ ಮೂತೊಮ್ಮಾರ್) ಎನಕ್ಕ್ ಜೀಮಮೇ. ಈ ಬೆಲಿಯೆ ಮೂತಮಂಡೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನಕ್ಕ್‌ನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರಿಕುಂ ಕೊಸೀಂಡೆ ಪಿರ್ಸ ಒರಿಪಿಡಿ ಯಾರಮ್ಮೆ. ಎಯ್ನಿ ಚೆಲ್ಯೆಂಗ್ ಪೊಂಚಿರಿಚ್ಚೋಂಟೇ ಇರಿಕ್‌ನೆ ಈ‌ ಮೂತಮಕ್ ಮಕ್ಕಳೆ ಕಂಡೆಂಗ್ ಬಾರಿಯೊರಿ ಪಿರ್ಸ. ಅಯಿಲುಂ ಪೆಣ್ಮಕ್ಕ ಚೆಲ್ಯೆಂಗಾಯಿ ಜೀಮತ್ತೆ ಖನಿ ಪೋಲೆ ಆಕ್ಯೋಂಡು ಉಂಡಾಯಿ. ಮೂತಮ ಮನಿಸಮ್ಮಾರೆ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಗೃದಿನೆಯುಂ(ಪ್ರಕೃತಿ) ಕೂಡಿ ಭಯಂಗರ ಪಿರ್ಸಾಕ್ನೊರಿ ಮನಿಸತ್ತಿ. ಬಾರೀಯೊರಿ ಧೈರ್ಯಕಾರ್ತಿಯುಂ ಒಕ್ಕು. ಅದೇಪಲೆ ಪಯಕ್ಕತ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾರಿಕ್ಕುಂ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಕುನೆ ಪೋಲ್ತೊರಿ ಇನ್ಸಾನ್. ಅಂಜಿ ವಕ್ತ್ಂಡೆ ನಿಸ್ಕಾರತ್ಲಿ ಓರೋರಿ ವಕ್ತ್ ನಿಸ್ಜಾರತ್ತಿಂಡೆ ಪಿನ್ನೆ ಮುಸಾಫ್ ಪುಡ್ಚಿಟಿ ಓದನಿರಿಕ್ಕ್‌ನೆ ಮೂತಮ ಮಾಸತ್ತಿಲಿ ಜೆಂಡ್ ಕತಾ ಓದಿ ತೀರ್ಕು. ನೇರ್ ಚೆಲ್ಲನಂಗ್ ಓರೊರಿಕ ಞಾನಿ ಮೂತಮನೆ ನೋಕಿಟಾ.. ನಿರ್ಚಿಟಾ.. ಬ್ಯಾರ್ಚೆದುಂ ಉಂಡು...

"ಇದ್ ಇನ್ಸಾನೆಮಾ..? ಅಲ್ಲ, ಒರಿ ಫರಿಸ್ತೆಮಾ, ಜಿನ್ನ್ ಮತ್‌ ಆಯಿಟಿರಿಕ್ವಾನ್." ಜೀವಿದಪೂರ್ತಿ ಮೂತಮಂಡೆ ಪಯಕ್ಕ,ನಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಅಙನ್ತೊರಿ ಅದೃಪ್ಪತೆದ್ ಆಯ್ಟುಂಡಾಯಿ.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೊಂಕಣಿ | ಪೆಟ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಈ ಮೂತಮ ಎನಕ್ಕ್ ಇನೊರಿ ಬಿಸಯತ್ಲುಂ ಬಾರೀಪಿರ್ಸ. ಅದೆಂದ್ ಚೆಲ್ಯೆಂಗ್, ಮೂತಮ ಞಙಳೆಲಿ ಯಾರ ಮುಂಡುನೆಮೇ ಕನ್ನಡತ್ಲಿ ಅದುಂ ಅಡ್ತೊರಿ ಚಙ್ಙಾಯಿ ಪೋಲೆ. ಕುಸಾಲ್ ಪಯಕಮೇ ಯಾರ. ಎಙನ್ತೆ ಪಾಟ್-ಬೈತ್ ಬೇನು, ಮಸಲೆ ಮಯನೆ ಗಾದೆ ಬೇನು. ಮೂತಮಂಡೆ ಪಯಕ್ಕತ್ಲಿ ಅದ್ ತುಳ್ಳಿಕಳಿಕ್ಕು. ಮೂತಮ ಒರಿಘಳಿಗೆಕ್ ಬನ್ನೆಂಗುಂ ಞಙಳೆ ಪೊರೆಮೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಸು ಆಯೊಂಟುಂಡಾಯಿ. ಎತ್ರೆಬೆಲ್ಯೆ ಪಡಿಪ್ಪು ಮೂತಮಕುಂಡಾಯಿ ಚೆಲ್ಯೆಂಗ್ ಸಾಲೆ ಪಡಿಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲದ್, ಪಂಡ್ ವಿಟ್ಲತ್ತೆ ಕಾಂತಡ್ಕ (ಕಾನತಡ್ಕ) ನಾಟ್‌ಲಿ ಉಂಡಾಯೆ ಸಾಲೆ ಅಂಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ತೋಳಂ ಮಾತ್ರಾಂ. ಆಯೆಂಗುಂ ಕಾಂತಡ್ಕ ಉಪ್ಪಾಪ ತಂಡೆ ಪೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆ ಆ ಕಾಲತ್ತುಂ ಅಂಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸುವರೇಯುಂ ಪಡಿಕ್ಕೊನಿ ಕಡತ್ಯೆದ್ ಬಾರಿಯೊರಿ ಪೆರಿಮೆಂಡೆ ಬಿಸಯಮೆ. ಕಾಲಿ ಸಾಲೆ ಪಡಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಮೂತಮಕ್ ಅರಿಯಾತ ಮಸಲೆ ಮಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನತ್ತಿಂಡೆ ಏದ್ ಮಾಹಿತಿಯುಂ ರೆಡೀಕಿಟ್ಟು. ಇನಿ ಏದ್ ಸೀಕ್‌ಕ್ ಏದ್ ಮರ್ನ್ ಪುಡಿಕೂನುಂ ಚೆಲ್ಲು. ಎಙನ್ತೆ ಚೊಪ್ಪು, ಬೇರ್, ಕೆತ್ತೆ, ಕಸಾಯಂ, ಅರೀಷ್ಠಂ, ಚೂರ್ಣ ಮರ್ನುಂ ಮೂತಮಕದ್ ಅರಿಯು. ಕುಡುಂಬತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ಮೂತೋಳಾಯೆ ಈ ಮೂತಮಂಡೆ ಎಳೆಯೊಮಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಕಂಡೆಂಗ್ ಪೇಡ್ಚಿಟಿ ಅತ್ರೆತೂರ ನಿಕ್ಕುವಾರಿ. ಆಯೆಂಗಾ ಈ ಮೂತಮ ಏದ್ ಬಿಸಯತ್ಕುಂ ಪೇಡಿಕಲ...

ಇದ, ಕಿಡಾವು ಎನ್ನೆ ಕೊರ್ಚ ಅವುಡೆಕ್ ಬಿಲ್ಚೊ ಪೋಯಿಟಿ ಅಳಕ್ವೇನ್' ಕೇಟಿಟುಂ ಬೈಕ್‌ಲಿ ಬದ್ಯೆನ್ ಇರ್ನಿಟಿ ಓಡೆಕುಂ ಪೋವು. ಅದೇಪಲೆ ಎಳೆಯೊಮಾರ್ ಬಸ್ಸ್‌ಲಿ ಇರಿಕ್ನೆದುಂ ಞಾನಿ ಕಂಡಿಟಿರಿಕಲ ಓಡೆಕ್ ಪೋನೆಂಗುಂ ಕಾರ್‌ಲೇ ಪೋವಾರಿ. ಈ ಮೂತಮ ಮಾತ್ರಂ ತಂಡೆ ಸ್ವಂಧಂ ಕಾರ್ ಉಂಡೆಂಗುಂ, ಕಾರ್ ಅಳಕ್ಕೊನಿ ಆರಿಮ್ಮಿಲ್ಲಾನ್ ತಾನ್ ಪೋನೆದ್ ಬಾಕ್ಯಾವಲ, ಕಾರ್ ಅಳಕ್ನೋರು ಬರ್ನಿ ಕಾಕಳುಂ ಇಲ್ಲ, ತಾನ್ ಒರಾಡ್ತೆಕ್ ಪೋನೂನು ಬ್ಯಾರ್ಚೆಂಗಾಯಿ ತೀರ್ನ್, ಅದ್ ಪಿನೆ ಪರ್ತಾಯಿಟಿ ಕಿಡಾಕಳೆಂಗುಂ ಬಿಲ್ಚೋಯ್ಟಿ ಸೀದಾ ಬಸ್ಸ್ ಕೇರಿಟಿ ಏ ನಾಟ್‌ನ್ ಏ ನಾಟ್‌ಲೇಕ್ ಪೋಯಿಬರು. ಆ ಪ್ರತೀಯೊರಿ ಪೋಕುಂ ರಬ್ಬುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ನಡೆ ಸುನ್ನತ್ಂಡೆ ಖಯಾಲ್ ಲೇ ಆಯಿಟಿರಿಕ್ಕು. ತಾನ್ ಕೊಡ್ಕುನೆ ಸದಕ ಅದ್ ಎಡಂಕೈಕುಂ ಅರಿಯಾತೆ ಪೋಲೆ ಜಾಗೃತೆ ಆಕು. ಏದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟ್‌ಕ್ಕಾಯೆಂಗುಂ ಅತ್ರೆ, ಆರೆಂಗ್ ಚೆರ್ಯೆ ಕಿಡಾಕಳೆ ಬಿಲ್ಚೋಂಟು ಸೀದಾ ಪೋಯಿಬರು. ಈ ಮೂತಮಂಡೆ ಬಿಸಯತ್ನೆಮಾ ಅಲ್ಲ, ಮೂತಮ ಆಕ್ಯೆ ನನ್ಮೆನೆಮಾ ಚೆಲ್ಲಿಟಿ ತೀರ್ಕೊನಿ ಞಮಕ್ಕ್ ಕಯ್ಯೆಲ. ಮೂತಮಂಡೆ ಈಮಾನಿಂಡೆ ನಡೆ ಕಂಡ್‌ಟಿ ಫಿದಾ ಆಯೆವುರು ಅದೆತ್ರೋ ಉಂಡು. ಜಾತಿ ಪೇರಿಲ್ಲಾತೆ ಕನಕ್ಕಿಲ್ಲಾತೆ ಆಳ್ಮಾರ್ ಮೂತಮಂಡೆ ಮೀತ್ ಅತ್ರೆಕುಂ ಪಿರ್ಸ ಬೆಚ್ಚವುರುಂಡು.

Image
Human 2

ಇದ್ ಮೂತಮಂಡೆ ಬಿಸಯ ಞಾನಿ ಎಪ್ಪೊಳೇ ಏದೊನೂನ್ ಬ್ಯಾರ್ಚೋಂಡಿ ಉಂಡಾಯೆದ್. ಓಡುನು ತೊಡಙೊನು ಓಡೆಕ್ ತೀರ್ಕೊನೂನ್ ಅರಿಯಾದೆ ಕೆಪ್ಪದುಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಆಯಿಟೇ ಇತ್ರೆನಾಳುಂ ಬಾಕ್ಯಾಯೆ.

ಮೂತಮ ಎತ್ರೆಯೊರಿ ಪಡಿಪ್ಪುಂಡೆ ಖಜಾನೆ ಆಯಿಟುಂಡಾಯೀನ್ ಞಮಕ್ಕದ್ ವಿವರಿಚಿಟಿ ಕೊಡಿಯೆತ್ನೆದಲ್ಲ. ಖುರ್‌ಆನ್ ಇಲ್ಮು ಪಡಿಪ್ಪುನು ಪುಡ್ಚಿ, ಕಣ್ಣ್‌ಕ್ ಕಂಡೆ ಒರಿ ಬೂಕು'ವಾ ಪ್ಯಾಪರಾ ಅದ್ ಓದಾದೇ ಬಾಕಿ ಬೆಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಓದಿಟೇ ತೀರು. ಮೂತಮ ಆಕ್ಯೆ ನನ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಞಙ ಚೆಲ್ಲೊನಿ ಕೊದಿಚ್ಚೆಂಗುಂ ಞಂಕ್ ಚೊಲ್ಲೊನಾವಾದೆ ಬಾಯಿಕೆಟ್ಟ್‌ನತ್ರೆ ಬಿಸಯಂ ಉಂಡು. ಇದುಂ ರಬ್ಬುಂಡೊರಿ ಖುದ್ರತ್ತ್‌ನೆ ಚೊಲ್ಲ. ಎತ್ರೋ ಗುರ್ತಅರ್ಥ, ಜಾದಿ, ಪೇರ್ ನೋಕಾದೆ ಅದೆತ್ರೋ ಕಷ್ಟತ್ತುಳ್ಳೆ ಆಳ್ಮಾರ್ಕ್ ಒರಿ ಮನಿಸನಿಯುಂ ಅರೀಕಾದೆ ತನಳಾಯಿನಿ' ಎಂಡೆ ಮೂತಮ. ಎತ್ರೋ ಆಳೆ ಖುದ್ದು ಕೈಪುಡ್ಚೊಂಪೋಯ್ಟಿ ಅವರೆ ಇರ್‌ಟಡ್ಚೆ ಜೀವಿದತ್ತ್‌ನ್ ಏರಿಯೆ ಬೆಳಿಚತ್ಕ್ ಎತ್ತಿಚಿನೀನ್ ಚೆಲ್ಲೊನಿ ಎನಕ್ಕ್ ಬಾರಿಯೊರಿ ಪೆರಿಮೆ ಉಂಡು.

ಇನಿ ಮೂತಮಕ್ ಪುದುನಾಟಿಮಾರೆ ನೋಕ್ನೆದುಂ ಬಾರೀಯೊರಿ ಕೊದಿ. ಎತ್ರೋ ಮಂಙಲಾಯೆ ಪುದಿಯೆ ಜೋಡಿ ಆಧ್ಯಂ ಮೂತಮನೆ ಕಾಣೊನಿ ಬರುವಾರಿ, ಕರ್ಪುಂಚಿಮಾರ್ ಬರುವಾರಿ, ಪೆಟ್ಟೆವುರು ಕಿಡಾವುನೆ ಎಡ್ತೊಂಡಿ ಮೂತಮಕ್ ಕಾಟೊನಿ ಬರುವಾರಿ. ಅದೇಪಲೆ ಆರಿಕುಂ ಉಷಾರಿಲ್ಲಾನ್ ಬಿಸಯ ಕಿಟ್ಯೆಂಗುಂ ಅಪ್ಪ ಮೂತಮ ಪರ್ತಾಯಿಟಿ ಅವುರು ಅದೆತ್ರೇ ತೂರ ಉಂಡೆಂಗುಂ ಕಾಣೊನಿ ಪೋಯಿಬರು. ತಾನ್ ನಿರಿಚ್ಚೊರಿ ಬಿಸಯ ಅದ್ ಅಪ್ಪಮೇ ಆಕಿ ತೀರ್ಕು, ಅಯಿನಿ ಏದ್ ಸವಾಲ್ ಅಡ್ಡ ಬನ್ನೆಂಗುಂ ಎಡಂಕೈಲೊರಿ ಕರೆಕ್ಕ್ ಊಂದಿ ಬೆಚ್ಚಿಟಿ, ತಾನ್ ನಿರ್ಚೆ ಪನಿನೆ ಆಕೊನಿ ಹಿಮ್ಮತ್ತ್‌ಲಿ ಎದ್ರ್ ಅಜೆ ಬೆಚ್ಚಿಟಿ ಪೋಯಿಟೇ ತೀರು. ಅಙನ್ತೊರಿ ಜೀಮ ಅದ್.

ಈ ಜೀಮ ಇದಿಪ್ಪ ಞಙಳೆಲ್ಲಾರೆ ಅಳಕ್ಕಿಟಿ ಅಲ್ಲಾಹುಂಡೆ ಬಿಳಿಕ್ಕ್ ಓ'ಕೂಟಿಟಿ ಎನ್ಚಿ ಪೋಯೆದ್ ನಂಬೊನಿ ಆಯೊಂಟಿಲ್ಲ. ಈ ದುಃಖ ಎನಕ್ಕ್ ಸದಿಕ್ಕೊನಿ ಆಯೋಂಟಿಲ್ಲ. ತಂಡೆ ಎಟ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೆ, ಪುಳ್ಳಿ-ಚಳ್ಳಿಮಾರೆ ತಂಡೆ ಬೆಲ್ಯೆ ಕೂಟುಕುಡುಂಬತ್ತಿನೆ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ, ಮೂತಮ ಅದೆತ್ರೋ ಪಿರ್ಸತ್ತೆ ಬಾಂಧವಮಾರೆಯುಂ ಅಳಕ್ಕಿ ಪೋಯಿ. ಈನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ.. ಇನ್ನ್ ಮೂತಮ ಮೌತಾಯೆ ಬಿಸಯ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾಞಿ ಬನ್ನೊವುಳ್ಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲಾದೆ.. ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವಮಾರ್. ಅತ್ರೇಯಲ್ಲ ಬರೊನಾವಾದೆ ತೂರನಾಟ್‌ಲಿ ಉಳ್ಳೋರೆಲ್ಲಾಂ ಫೋನುಕಾಲ್ ಆಕಿಟಿ ಮೂತಮನೆ ಓರ್ತುಟಿ ಬಿಳಿಕೊಡ್ತೊ ಉಳ್ಳಾರಿ.

ಪೈಸೆಂಡೆ ಬೆಲೆತನ ಕಾಟ್‌ನೆಂಗ್ ಮೂತಮಕ್ ಅದೆತ್ರೋ ಕಾಟಾಞಿ, ಇದ್ ಮಾತ್ರಾ ಪಂಡ್ ಮುದಲ್ ಇನ್ನ್‌ವರೆ ಞಾನಿ ಕಂಡಿಟ್ಲಾ. ಅದಿಷ್ಯತ್ತಿಂಡೆ ಇನೊರಿ ಬಿಸಯ ಚೆಲ್ಲೊನೆಂಗ್, ಮೂತಮ ತಂಡೆ ಪ್ರತೀಯೊರು ಪಯಕ್ಕತ್ತ್ಂಡೆ ಬದಿಯೆನೇ ಮಾಫ್ ಕೇಕ್ನೆದ್, ಇದ್ ಮೂತಮಂಡೊರಿ ಅದತ್ತಾಯಿಟುಂಡಾಯಿ.

"ಞಾನಿ ಮುಂಡಿಯೆದ್ ಞಿಙಕ್ಕ್‌ಆರಿಕುಂ ಬೇಜಾರಾಯಿಟ್ಲಲ್ಲೆಮ್ಮಾ? ಆಯಿನೆಂಗ್ ಎನ್ನೆ ಮಾಫಾಕೊನು ಅವಾ..." ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಕಾದ್‌ಲಿದಾ ಕೇಟೊ ಉಂಡು.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಹೆಣ್ಣಿನ ಕನಸಿನ ಕದಿರು ತುಳು ಕಬಿತೆಗಳು

ಒಕ್ಕು, ಹಿರಿಯಮ್ಮಾರ್ ಎಪ್ಪೋಳುಂ ಞಙಳೊಕ್ಕತೆ ಬೇನು. ಞಙಳೆ ಬೆಲಿಯೆ ಆಸ್ತಿಯೇ ಞಙಳೆ ಹಿರಿಯಮ್ಮಾರ್‌ನ್ ಞಾನಿ ಎಪ್ಪೋಳುಂ ಚೆಲ್ಲ್‌ನೆ. ಎಂಡೆ ಉಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ಎನಕ್ಕ್ ಕಾಲ್ ಆಕ್ಯೆಂಗುಂ ಞಾನಿ ಹಿರಿಯಮ್ಮಾರೆ ಒರೋರ್ತರೆಯುಂ 'ಅವ್ರು ಎಙನುಳ್ಳಾರಿ ಉಮ್ಮಾ'ನ್ ಕೇಕಾದೆ ಪಯಕ್ಕ ನಿರ್ತಿಯೆ ನಾಳ್ ಇರಿಕ್ಕಲ. ಎಂಡೆ ಉಮ್ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ್, ಏರಿಯೆ ಇಲ್ಮು ಪಡಿಪ್ಪುಂ ಉಂಡಾಯೆ ಆಲಿಂಮಾಯೆ ಉಪ್ಪಾಪನೆ ಚೆರಿಯೆಲಿ ಚೆಲ್ಲೊನೆಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಪ ಒರಿ 'ವಲಿ' ಪೋಲ್ತೆ ಮನಿಸ. ಞಾನಿ ಉಪ್ಪಾಪನೆ ಕಂಡಿಟ್ಲ. ಎಂಡೆ ಬೆಲಿಯೆ ಮೂತೊ ಜೆಂಡ್ ತಿಂಙತೆ ಕಿಡಾವು ಇರಿಕುಂಬೊಮೆ ಉಪ್ಪಾಪ ಮೌತಾಯಿನೀನ್ ಉಮ್ಮ ಚೆಲ್ನ್. ಆಯೆಂಗಾ ಞಾನಿ ಕೇಟೆ ಉಪ್ಪಾಪಂಡೆ ಬಿಸಯ ಅದೆತ್ರೋ ಉಂಡು. 'ಆ ಉಪ್ಪಾಪ ಹಯಾತ್ಲಿಲ್ಲ' ಚೆಲ್ನೆ ನೊಂಬಲ- ಕೊರವು, ತಂಡೆ ಮಕ್ಕಕಾವಟ್ಟ್ ಕುಡುಂಬತ್ಕಾವಟ್ಟ್ ಗೊಂತಾವಾತೆ ಪೋಲೆ ಧೈರ್ಯತ್ಲಿ ಕುಡುಂಬ ಸವರ್ಚನೆ ಆಕ್ಯೆದೆ ಎಂಡೆ ಉಮ್ಮಾಮ. ಎತ್ರೆ ತೂರತೂರತ್ತೆಕುಂ ಉಮ್ಮಾಮಂಡೆ ಕೂಟುಕುಡುಂಬ ಬೆಳೆಞಿಟಿ ಉಂಡೂನು ಚೆಲ್ಲೊನಿ ಸಾಧ್ಯಯಿಲ್ಲ. ಎಂಡೆ ಚೆರಿಯೆ ಎಳಾಬಕೊರಿ ಪಯಕ್ಕ ಉಂಡಾಯಿ...

"ಇದ್ ಕುಂಬಳಙೆಂಡೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಳನ್ನ್ ಪೋಯೆಪೋಲ್ತೆ ಇಲ್ಮು ಸಂಸ್ಕಾರಮುಳ್ಳೆ ಬೆಲಿಯೇ ಕುಡುಂಬ, ಊಡೆ ಞಮ ಏದೇ ಪನಿ ಆಕೊನಿ ಅಜೆಯೆಡ್ತ್ ಎದ್ರ್ ಬೆಕ್ಕುಂಬೊ ನಲ್ಲೋನು ಸೂಕ್ಷಿಕ್ಕೊನು ಮಕ್ಕಳೇನ್," ಎಳಾಬ ಎಪ್ಪಂ ಚೆಲ್ಯೊ ಇರಿಕ್ಕು.

ಅಙನ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಪ ಉಮ್ಮಾಮ ಞಙಳೆ ಬಿಟ್ಟ್ ಪೋಯ್ನೆಂಗುಂ, ಅದೇ ತನಳಾಯೆ ಹಿರಿಯ ಮರತ್ಂಡೆ ಪೂವು-ಕಾಯಿಂಡೆಮೇ ಮಕ್ಕ ಆಯೆ ಞಂಕ್, ಓರೆಲ್ಲಾರುಂ ಹಿರಿಯಮ್ಮಾರಾಯ್ಟಿ ಕಿಟ್ಯೆದ್, ಅದ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತನ್ನೆ ಬೆಲ್ಯೊರಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಧಿಯನ್ನೇನ್ ಚೊಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್! ಆ ಉಪ್ಪಾಪ ಉಮ್ಮಾಮಂಡೆ ಪೋಲೆ ಅವರೆ ಓರೋರಿ ಮಕ್ಕಳೆದುಂ ಅತ್ರೆಕುಂ ನನ್ಮೆಂಡೆ ಬಿಸಯ ಉಂಡು. ಈನೆಲ್ಲ ಮಸಲೆಯಾಯ್ಟಿ ಬೂಕುಲಿ ಏದಿಯೆಂಗ್ ಓರೋರ್ತರೆ ಓರೋರು ಗ್ರಂಥ ತಯಾರಾವು.
ಮೂತಮ ಕಾಲಿಯೊರಿ ಕುಡುಂಬತ್ತೆ ಸೊತ್ತಲ್ಲಾ, ಈ ಸಮಾಜತ್ತಿಂಡೆ ನಲ್ಲೊರಿ ಆಸ್ತಿಯಾಯ್ಟಿ ಉಂಡಾಯಿ. ಈ ಮೂತಮಂಡೆ ಕೂಡೆ ಞಙ ಎಲ್ಲಾರುಂ ನಾಳೆ ಸ್ವರ್ಗತ್ತೋಪುಲಿ ಒನ್ನಾಯಿ ಕಿಟ್ಟೊನೂನೇ ಎಂಡೆ ಕೊದಿಯುಂ, ದುವಾಯುಂ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
3 ವೋಟ್