ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ | ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಲ್ಲ

Sukkinunde 7

ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಮಾಡುದ್ ಸುಲಭವೇ. ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಮಾಡುದಾರೆ, ಎಷ್ಟ್ ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ನೆನಸಿ ಇಟ್ಟ ತೆಕಂತತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ತೆಕಣ್ಕ್. ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ಬೇಯಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕಂಡದ್ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡುಕಲಂಗೆ ಹದ ಆಪುದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅರುದ್. ಚೂರ್ ಉಪ್, ಲವಂಗ ಕಲಸಿ ಉಂಡಿ ಕಟ್ಟುದ್. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ದಿ ಎಣ್ಣಿ ಬಾಣಲೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೇ ಹೋಪುದ್

ಈ ತಿಂಡಿ ಹೆಸ್ರ ಕೇಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್, ಚಣ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ದ್ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸಲ ತೋಡು ಆಪ್ದೇ ಸೈ ಕಾಣಿ. ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂಬುಕೆ ಹೊಯ್ ಕೂಕಂಡ್ ಮೊದ್ಲ ಕೇಂಬುದೆ ಈ ತಿಂಡಿನಾ. ಮುಂಚಿನ ಕಾಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಬದೆಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಬದಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೊರೂ ಈ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ತಿದಿತ್.

ಒಂದ್ ಸಲ ಇದನ್ನಾ ತಿಂದರ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ರ ರುಚಿನ ಮರುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನಾ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬದೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ದೇ ಇಪ್ಪರೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ್ ಶಾಲಿ ಬಿಟ್ ಬಪ್ಪಂಗೆ ಹತ್ರದ್ ತಟ್ಟಿ ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಇದ್ ಮೂರ್ ರೂಪಾಯಿಗೋ, ಐದ್ ರೂಪಾಯಿಗೋ ಸಿಕ್ತಿದಿತ್. ಬೈಕಿ ಮದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಂಗೆ ಇದನ್ನಾ ಬಸರಿ ಎದ್ರ ಇಡ್ತ್ರ. ಬಡವ - ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸಾರೆ ಇಷ್ಟಪಡು ಈ ತಿಂಡಿಯೇ 'ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ.'

Image
Sukkinunde 2

ಈ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಮಾಡುಕೆ ಯಾರ ಮೊದಲ ಕಂಡ್ ಹಿಡದ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪದ ಕಿಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರ ಸಾಕ್ ಬಾಯಂಗೆ ನೀರ್ ಬತತ್. ಎಷ್ಟೇ ಗನಾ ತಿಂಡಿ ಇದ್ರೂ, ಈ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ತಿಂಬುದ್ರಂಗೆ ಇಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ ಕಾಣಿ.

ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೊರೂ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಐಟಂ, ಚಾಟ್ಸ್ ಐಟಂ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಟಿ, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಇವೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕುದ್. ಆರೇ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲ್ದಂಗೆ ನಮ್ ಬದೆಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೊರೂ, ಬಟಾಣಿ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಹೆಸರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕಾರ್ ಶೌ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಗೋಲಿ ಬಜಿ, ರವೆ ವಡೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ, ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ, ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ಗೆಣಗಿನ ಪೋಡಿ, ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ, ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಅತ್ರಾಸ್, ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ತಿದಿತ್. ಇಂತಾ ಊರ್ ಮನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಕಂಡೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆಳದ್.

ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯ | ಇಂತ ಅಜ್ಜೀರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೋ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೇನೆ ಬೆಳ್ದಿರೋರು

ಚಣ್ಕಿಂದನೂ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ. ನಮ್ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪ್ ಚಂದ ಆಪುಕೆ ಇದೂ ಕಾರಣ. ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂಬುಕೆ ಹೊಯ್ ಕೂಕಂಬುಕು ಮೊದ್ಲ ಹೇಳುದೇ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ. ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 4-5 ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ತಿಂಬುದೆ.

ಕಾಂಬುಕೆ ಹೊರೆ ಸುಮಾರ್ ನಮೂನಿ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಇತ್. ಹೆಸ್ರ್ ಕಾಳ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ, ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ, ರವೆ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ; ಅರೆ ಒಳಗಿನ ಹೂರಣ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಸ್ರ್ ಕಾಳ್ ಹಾಕಿ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಮಾಡ್ತ್ರ್.

ಒಂದ್ 35-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಪೇಟೆಂಗೆ 'ಬದುಕುವ ದಾರಿ' ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದಿತ್ ಅಂಬ್ರ್. ಪುತ್ತು ನಾಯಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಷ ನಾಯಕ್ ಅಂಬು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದಿರ್ ಅಂಬ್ರ್. ಆ ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತೌಡ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ, ದಾಣಿ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ, ಗೆಣಸಿನ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ತಿದಿತ್ ಅಂಬ್ರ. ಈಗ ಆ ಹೋಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಅಲ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ತಿಂದರ್ ಈಗಳೂ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕಂತ್ರ್.

Image
Sukkinunde 4

ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಮಾಡುದ್ ಸುಲಭವೇ. ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಮಾಡುದಾರೆ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ನೆನಸಿ ಇಟ್ಟ ತೆಕಂತತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ತೆಕಣ್ಕ್. ಹೆಸರ್ ಕಾಳ್ ಬೇಯಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕಂಡದ್ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡುಕಲಂಗೆ ಹದ ಆಪುದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅರುದ್. ಕಡಿಗೆ ಚೂರ್ ಉಪ್, ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಉಂಡಿ ಕಟ್ಟುದ್. ಕಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದ್ದಿ ಎಣ್ಣಿ ಬಾಣಲೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೇ ಹೋಪುದ್. ಬೇಯ್ತೇ-ಬೇಯ್ತೇ ಚೂರ್ ಕೆಂಪ್ - ಪುಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಪ್ಪುಕು ಬಾಣಲಿಯಿಂದ ತೆಗುದ್. ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಹೂರಣನಾ ಗ್ರೈಂಡರಂಗೆ ಕಡುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಕಲ್ಲಂಗೆ ಕಡ್ದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಬ್ರ.

ನನ್ನ ಅಜ್ಜಯ್ಯನೂ ಮುಂಚೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದರ್. ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜಿ, ಗೋಲಿಬಜೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದಿರ್. ನಮ್ ಹೋಟ್ಲಂಗೆ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ತಿಂಬುಕೆ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರಿನರೆಲ್ಲಾ ಸೈಕಲ್ ಮೆಟ್ಕಂಡ್ ಬತ್ತಿದಿರ್. ಕಲ್ಲಕೋರಿ ಕೆಲ್ಸದರಿಗೆ, ಗೆದ್ದಿ ನಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಸದರಿಗೆ, ಗಾರೆ ಕೆಲ್ಸದರಿಗೆ, ಗೇರು ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯರಿಗೆ, ಶಾಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಹೋಟ್ಲ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಬೆಳಗಾತ ಬೇಗ ಬಂದ್ ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಕ ಹೊತಿದಿರ್. ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂತಿದಿರ್.

ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ದೇಸಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು - ಕುಂದಗೋಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ | ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಾಕ ಸಾಧ್ಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ...

ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು-ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗ, ಊರಿನ್ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬದಂಗೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ತಕ ಹೊಯ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಇದಿತ್. ಆವತ್ ನಾವ್ ತಕ ಹೊದ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತ್. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ ಕಾಣಿ, ಈ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿನ ಎಷ್ಟ ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಡುವರ್ ಇದ್ರ ಅಂದ್ಹೇಳಿ. ಹಳತಿನ್ ಕಾಲದಂಗೆ, ಅಂದ್ರೆ, 1975 ಇಸವಿಯಂಗೆ ಬರೀ 15 ಪೈಸೆಗೆ ಸಿಕ್ತಿದ್ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ಈಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತ್.

ಕಾಲ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ, ಜನ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ, ನಮ್ ಜನ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ನೆನಪ್ ಬಿಡಲ್ಲಾ ಕಾಣಿ. ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ತಾಕತ್. ಹಾಂಗಾರೆ ನೀವೂ ಬನಿಯೆ, ಸುಕ್ಕಿನುಂಡಿ ತಿಂಬುಕೆ ಹೊಪ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಚಂದ್ರಕಲಾ ಪೈ
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
10 ವೋಟ್