ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಮೋಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ | ಕಡ್ಲ್‌ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಟ್ಟಿಯೆ ಮೋಯರ್

ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಷಿಕ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ, 'ಬೋವಿ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಮೋಯರ್' ಜನಾಂಗ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇವರ ಮನೆಮಾತಾದ 'ಮೋಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ'ಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಲಿಪಿ. ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡದ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕುಲಕಸುಬಾದರೂ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಜನಾಂಗದ್ದು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇವು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ  ಇಷ್ಟದೇವರು, ಕುಟುಂಬ ದೇವರು, ಸಮುದಾಯ ದೈವ, ದೇವರುಗಳ ಅರಾಧನೆ, ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆಯಿಂದಲೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದು- 'ಬೋವಿ' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 'ಮೋಯರ್' ಜನಾಂಗ.

Eedina App

ಇಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತನದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮದುವೆ, ಮಸಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಪುರೋಹಿತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಾಂಗದ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳ ಪಾತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಧಾರೆಯೆರೆದು ಪಾಯಸದೂಟ ಉಂಡು ಆ ಸವಿಯನ್ನು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಶತಮಾನಪೂರ್ತಿ ಸವಿದ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕುಲಕಸುಬಾದರೂ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಗೆದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಡಲಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಲಕಸುಬಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇರಳದ ಮಾಣಿಕೋತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ತೊಡಗಿ ವಿಟ್ಲದವರೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನಾಂಗ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ, 'ಮೋಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೋಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.

AV Eye Hospital ad

* * *

" ಓ.. ಇದು ಆರಿ? ಕಮಳೆ... ನಿನ್ಯ ಕಾಣೋನೇ ಇಲ್ಯಲ್ಲೇ. ವಾಡಕ್ ಕೆದ್ಕ್ ಪೋಯಿಟ್ ಉಂಡಾಂಞಾ?"

"ಒಕ್ಕಚ್ಚಾ... ಪೋಯಿಟ್ ನಾಲಿ ನಾಳ್ ಆಯಿ. ಒರಿ ಕುರಿಯ ಒಣ್ಕ್ ಮೀನಿ ಕೊಂಡೋಯಿಟ್ ಉಂಡಾಞ. ಅದು ಕಾಲಿ ಆವಂಡೇ. ಅದೆಲ್ಲ್ಯೋಂ ತೀರ್ತ್‌ಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಯೆ ಪೊಯ್ನಂಜಿ ಸೇರ್ ನೆಲ್ಲಿನ್ಯ ಪೊರ್ತೋಂಡು ಇನ್ನ್ ಬನ್ನಟ್ ಎತ್ತಿಯೇ. ಅಚ್ಚಾ... ನದಿಪು ಎಲ್ಲೋಂ ಎಂಙನ್ಯ ಉಂಡು? ಎಂದ್ ನಾಟ್ಂದೆ ಬಿಸಯೊಂ ಎಲ್ಲೋಂ?"

"ಎಂದ್ ಚೆಲ್ನೇ ಕಮಳೇ... ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಾರ್ ಒರಿ ಬೆಳ್ಳಮನ್ಯ ಎಂಚಿಟ್ ಕಡ್ಲ್‌ಕ್ ಪೋನಾರಿ. ನ್ಯಾರ್ಯೋಂ ನೆತ್ತಿಕ್ ಬರೋಳೊಂ ಪಾಡೋಂ ಆಕ್ಯಂಗೂ ಅರೆ ಕಳ್ಳಿ ಮೀನಿ ಕಿಟ್ನಿಲ್ಯಾ. ಈ ನೈಪುಲಿ ಎಂದೆಲ್ಲೋಂ ಆಕಂ. ಮೀದ್ ಅಯನ್ಯೊಂ ಅಡ್ತೊಂಡು ಬನ್ನ್. ಒಟ್ಟ ಆಣ್ಯೆಯೂಂ ಕೈಲಿಲ್ಯ! ಆ ತಂಬ್ರಾಟಿಯೇ ಕಾಕೊಣು!"

"ಒಕ್ಕಚ್ಚಾ... ಆ ಅಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಕೊಣು. ಕಯಿಂಙಾಂಡತ್ತೆ ಒಣ್ಕ್ ನೆಲ್ಲೋಂ ಪೂಜಿಕೊಂಡು ಕೆದ್ಕ್ ಪೊಯೆನಕೊಂಡು ಈ ಮದೆಲ್ತ್ ಕಂಙಿಂದೆ ತೆಳಿ ಒನ್ನು ಕುಡಿಕಾಂ. ಬ್ಯಾರೆಲಿಕ್ ಎಂದಾಕ್ ನೇ. ಪೆಣ್ಣ್ ಟೀಚರ್ ಪಡಿಕೊಣೂನು ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾ. ತಂಬ್ರಾಟ್ಯಮ್ಮ ಎತ್ತಿಚಿನ್ಯಂಗ್ ಮದಿಯಾವಟ್ಟಿ."

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ತುಳುವೆರೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ

"ಆಯಿ... ನೀ ಬೇಜಾರಾಕಂಡಾ. ಅವೊಕು ನಲ್ಲೆದೇ ಆವು. ಆಯಂಗಾ... ನೀ ನಲ್ಲೆ ಬೊಂಬಾಯಿಂದೆ ಪೊದು ಮೆತ್ಯು ಬನ್ನಂಗ್ ಕೊಡ್ಕಾದೆ ಇರ್ಕಂಡ. ಊಡ ಉಪ್ಪು ತಣ್ಣಿಲಿ ನೈಚಿಟ್ ಆಣ್ ಪುಳ್ಳೋರನ್ನೇ ಪಡ್ಪಿಚಿಟ್ ಒರಿ ನೆಲ್ಯಕ್ ಎತ್ತಿಕೊ ಆನಿಲ್ಲ್ಯಾ. ಪಿನ್ನ ಪೆಣ್ಣ್ ಎಪ್ಪೋಳು ಎನೊರ್ತರೆ ಪೊರ್ರಕ್ ಪೋನೊರು ಅಲ್ಲೇ. ಕಮಳೇ... ನೀ ಇನ್ನ್ ಅವೊಕು ಟೀಚರ್ ಪಡ್ಪಿಚಂಗಿಲ್ಯೂ ನಾಳ ಅವೊ ಮಾಂಙಾಲ್ಯೋಂ ಆಯಿಟ್ ಪೋಯೆ ಪೊರೆಲಿ ಅವೊಳ ಟೀಚರೆ ಪಣಿ ಆಕೊಂ ಯಳ್ಕುವಾರಿನ್ ಎಂಙನ ಚೆಲ್ನೇ...?"

"ಇಲ್ಲ್ಯ... ಅಚ್ಚಾ... ಎತ್ರ್ಯ ಬಂಙೊ ಆಯಂಗು ಸಾ ಞಾನಿ ಅವೊಳ ಟೀಚರ್ ಆಕಿಟೇ ಮಂಙಾಲೊಂ ಆಕಿಟ್ ಚಾತ್ರಾಕ್ ನೆ... ಎಂದೆ ಪೊಲೆ ಕೆದ್ಕುಂ ಬಡ್ಕುಂ ಮೀನಿಂದೆ ಬಟ್ಟಿ ಅವೊ ಪೊರ್ಕುನೊ ಬ್ಯಾಂಡಾ!"

ಬ್ಯಾರ ಜಾತಿಂದೆ ಪೆಮ್ಮಕ್ಕೊಳ ನೋಕಿಂ... ಕಲೆಕ್ಟರುಂ, ವಕೀಲುಂ, ಡಾಕ್ಟ್ರೂಂ ಆಯಿಕೊಂಡು ನಾಡ್ನ್ ಪರನಾತ್ಲ್ಯಕ್ ಪೋಯಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾರಿ. ನಮೋಂ ಮಾತ್ರೊಂ ಮಕ್ಕೊಳ ಪಡಿಪು ಯಳ್ಕಿಚಿಟ್ ಮೀನಿ ಕೀರೊನ್ಯುಂ, ಒಣ್ಕೊನ್ಯು  ಪೊರೆಲಿ ಇರ್ತ್ಯಂಗ್ ನಮೊಂ ಎಪ್ಪೊ ನಲ್ಲೆ ಆನೆ. ಚೆಲ್ಲಿಂ... ಅಚ್ಚಾ...?"

ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯೊತ್ತಿಂದೆ ಪೋಲೆ ಒರಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಜೀವನ್ತಿಲಿ ಒರಿ ಮರಿ ಮೋಯರೆ ಜನಾಂಗೊತ್ತಿಲಿ‌ ಕೂಡ ಆವೊಂ ತೊಡಂಙಿ. ಪೆಣ್ಣ್ ಪುಳ್ಳೊ ಯಾರ ಯಾರ ಪಡಿಕೊಂ ತೊಡಂಙಿಯಾರಿ. ಮೋಯರ್ ಸಮಾಜೊಂ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳೊನ್ಯಕೊಂಡು ಅವೊರ್ಕು ಬೆರಿಸಾಯೊಂ ನಿನ್ನ್‌ಟ್ ಅವೊರೆ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊತ್ತಿನ್ಯ ನಾಟ್ಲ್ಯಕ್ ಕಾಟಿಕೊಂ ಸಾಯೊಂ ಆಕಿಯಾರಿ.

ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಾರ್ ಪುಳ್ಳೊ ಪಡ್ಚೋರು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಪಣಿ ನೋಕ್ಯಾರಿ, ಪಡಿಕಾದೋರು ರಂಪಣಿ, ಪಾತಿ, ಬಲ್ಯಾನ್ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ ಕಡ್ಪಾರ್ತೇ ನಿನ್ನಾರಿ.

ಅಂಙನ ನಿನ್ನೆ ನಾಟ್ಕಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಲ್, ಪಾತ್ಯುಂ, ಬಲ್ಯಂದೆ ಒಕ್ಕತ ಜೀವನ್ತಿಲಿ ತಾನೊಂ, ತರವಾಡ್ ಕೂಡ ಯಳ್ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ಕಾದಂಙತೆ ಅಂಗೊ ಆಯಿ!

ತಾನೋತ್ತಿಂದೆ ಏದೋರಿ ಕಾರ್ಯೊತ್ತಿನ್ಯುಂ ಕೂಡಾ ಊರು ಮಿತ್ತ್‌ನ್ ಒರಿಮಿಚಿಟ್ ಪಾತಿಬಲ್ಯೆಂ ಮೀದ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ ತಾನ್ತಿಙದೆ ಕಾರ್ಯೊತ್ತಿನ್ಯ ಭಕ್ತಿಲಿ ನಡ್ಪಿಚೊಂಡು ಬನ್ನಾರಿ!

ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮೋಯಂದೆ ಕಷ್ಟೊತ್ತಿನಿ ಅವೊಂ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಂಙಂತೆ ಭಗವತೀ ಅಮ್ಮಂದೆಲಿ ನುಳ್ಳಕುರಿ ಪುಡ್ಚಿಟ್ ಅರೀಚಂಗಿಲಿ ಆ ಮಲ್ಯಪೋಲೆ ಬನ್ನೆ ಬಂಙೊಂ ಮಂಞಿಪೋಲೆ ಮಾಂಞಿಪೋನೂನು ಚೆಲ್ನೆ ವಿಶ್ವಾಸೊಂ ಎಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಯರ್ಲಿ ಉಂಡು. ಇಪ್ಪೊ ಬೆಳ್ಞಿಟ್ ದಿನಿಯಾವಿಡೀ ಉಳ್ಳೊ ಮೋಯರ್ ಸಮುದಾಯೊತ್ತಿನಿ ತಂಬ್ರ್ಯಾಟಿ ಅಮ್ಮಂದೆಲಿ ಉಳ್ಳೊ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರೊಂ ಅವೊರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್ಂದೆ ಶಕ್ತಿನ್ ಚೆಲ್ಯಂ!

ಮೋಯರೆ ಜೀವನ್ತಿಲಿ‌ ನಾಗದೇವನಿ ನನ್ನ ಮಹತ್ವೊಂ ಕೊಡ್ಕುನಾರಿ...

ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕುಟುಂಬೊತ್ತಿನಿ ನಾಗಂದೆ ಕಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ನೆ ಕರ್ತವ್ಯೊಂ. ಅದು ತಪ್ಪೊಂ ಬಾಯಲ್ಯ. ಪಿನ್ಯ ಕುಟುಂಬೊಂ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ನಂಙಂತೆ ಕುಟುಂಬ ದೈವೊಂ.

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಅಮಿ ಭೈರವೊಲೆ ಕೊವುಂಡೆ ದೇವುಂಚೆ ಕೆಸೆ, ಕಾಯ್ತೆಸು?

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡತ್ತಿಂದೆ ಸಾಧಾರ್ಣ ಎಲ್ಲೊಂ ಸಮುದಾಯೊತ್ತಿಂದೆ ಪೋಲೆ ಮೋಯರ್ ಕೂಡ ದೈವತ್ತಿನಿ ಆಂಡಕೊರಿಕ್ಕ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರೊಂ ಸೇವ, ಸಮ್ಮಾನೊಂ ಆಯಿಕೊಂಡು ಬರ್ನಾರಿ!

ಮೋಯರ್ ಸಮುದಾಯತ್ತಿಲಿ ವಿಶೇಷೊಂ ಆಯಿಟ್ ಬ್ಯಾರ ಬ್ಯಾರ ದೈವೊಂಗಳ ಬ್ಯಾರ ಬ್ಯಾರ ಕುಟುಂಬೊತ್ತಿಂದೋರು ಅವರವರೆ ಸ್ವಂತೊಂ ಕುಟುಂಬ ದೈವೊಂ ಚೆಲ್ಲಿಟ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆ ದೈವೊತ್ತಿಂದೆ ಚಾಕರಿ, ಸೇವೆ, ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬಳುಂಬು, ಕೋಲ್ಯೊಂ, ನ್ಯಾಮೊಂ ಎಲ್ಲೋಂ ನಡ್ತಿಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಒರಿ ವಿಶಿಷ್ಟೊಂಮಾಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿನ್ಯ ಸ್ವಂತೊಂ ಗುರ್ತುನ ಸಮಾಜೊತ್ತಿಲಿ ಕಾಟಿಚೊಂಡು ಉಳ್ಳಾರಿ.

ಮೋಯರೆ ಮಾಂಙಾಲ್ತಿಂದೆ ಕ್ರಮೊತ್ತಿಲಿ ಆಣ್ ಪಿನ್ಯ ಪೆಣ್ಣ್ಂದೆ ಕಡಂದೋರ್ಕು ಸಮಾನೊಮಾಯೆ ಅಧಿಕಾರೊಂ ಉಂಡು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೊಲ್ತೊ ಕ್ರಮೊ ಮೋಯರ್‌ಲಿ ಇಲ್ಯ! ಮಂಙಾಲ್ಯೊ ಪಿನ್ಯ ಮರಣೊತ್ತಿಂದೆ ಕಾರ್ಯೊತ್ತಿಲಿ ಪಿರ‌್ಯಾಣಂದೆ ಅಗತ್ಯೊಂ ಮೋಯರ್‌ಲಿ ಇಲ್ಯ! ಎಲ್ಯಾರೂಂ ಒಕ್ಕತ ಕೂಡಿಟ್ ಬದ್ಕ್‌ನೆ ಮೋಯರೆ ಜೀವನ್ತಿಂದೆ ಶೈಲಿ ಸಮಾಜೊತ್ತಿಲಿ ವಿಶೇಷೊಂ ಆಯಿಟ್ ಕಾಣ್‌ನ್!

ಕಮಳಕ್ಕಂದೆ ಪೋಲ್ತೊ ಕೊರೇ ಅಮ್ಮಮ್ಮಾರ್ ಪೆಣ್ಣ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಙೊತ್ತಿಲಿ ಪಡ್ಪಿಚ್‌ಟ್ ನಲ್ಲೆ ನೆಲ್ಯಕ್ ಎತ್ತಿಚಿಟ್ ಮೋಯರೆ ಸಮುದಾಯೊಂ ಒರಿ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂದೆ ಜನಾಂಗೊಂ ಚೆಲ್ನೆನೆ  ಸತ್ಯೊಂ ಆಕಿನಾರಿ.

ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರ: ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
8 ವೋಟ್
eedina app