ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಮರಾಟಿ | ಗೊಂದೊಳು ಪುಜ, ಭೈರವಸ್ ಕೆರ್ತನ ಡುಕ್ರ- ಕೊವುಂಡೆ ಕೆರ್ತೊ...

ಕರ್ನಾಟಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮರಾಟಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯವೂ ಒಂದು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಇವರಿಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಬಗೆಹರಿಯದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ. ಮರಾಟಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಮರಾಟಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮರಾಟಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ನೆಲೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದಣಿವರಿಯದ ದುಡಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳಿವರು. ದಿನಗೂಲಿ, ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ತೋಟಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು. ಈ ಜನಾಂಗದ ಕುಲದೇವಿ ಮಹಾಮಾಯೆ.

Eedina App

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೆರುಗು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಇದೇ ಸಮುದಾಯದ ಕಾಣಿಕೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಕುರಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತಿತರೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಅಂಕಣವಿದು. ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯ, ಭಾಷೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತಿತರೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಣವು ಮೂಲಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ. ಆಯಾ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.

* * *

AV Eye Hospital ad

ಅಂಚೆ ಏ ಮರಾಟಿ ಸಮುದಾಯ ನೀತೆರ್ ಮರಾಟಿ ನಾಯ್ಕ ಸಮುದಾಯ. ಅಮಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಿಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸೊಂಚೆ. ಬೊದಲು ಕಿತೆರ್ ಹೋತೆರ್ ವು ಇತ್‌ಗೆ ಜೇನ್ ಸಂಗತೆ ನಾಯಿ.  ಮೊಂತ್ಲೆತೆರ್ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಂತು ಅಂಚೆ ಜೇನ್ ಹೋತ್. ತೆಸೆ ಹೋತೆರ್ ವೂ ತೆಂಚೆ ವರೊಬು ಅದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಉಂತೆಲಿ. ಇತ್ತೆಸುಚ್ಚಿ ತಿನಿ ವಕಲ್ ಗೆಲ್ಲೆಲಿ. ತೆಂಚೆ ತರವಾಡ್ ಗೇರ್ ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಅಸೊಂಚೆ. ತೇತೆರ್ ಎಸೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಿಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಸೊಂಚೆ ಕಾಯ್ತೆಲೆ ನು ಅಟೊವುಂಚೆ ವೂ ಹಾ. ಅಮಿ ಇತ್ತೆಚ್ಚಿ ಉಂತೆಲಿಗಾನು ಅಟೊಂವುನ್ ಗೆತ್ತ್‌ಲ್ಲೀ ವೂ ಹೋತ್. ತೆಸೆ ಕಿಸೆಲೆತೆರು ಇಲ್ಲೆಲಿತೆರು ವೂ, ವಕಲ್ ಇಲ್ಲೆಲಿನು ಜಲೆತೆರು ವೂ, ತಿಸು ಇಲ್ಲೆಲೆ ಕಾಯ್ತೆಸ್? ತೆಸೆ ಅಟೊಂವುಂಚೆ ವೂ ಹಾ. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯೊಸು ಅಮಿ ಇಲ್ಲೆಲಿ ಮೊಂತೆತ್. ಗೋವಾ ಸು ಇಲ್ಲೆಲಿನು ಜಲೆತೆರು, ತೀ ಕಾಯ್ತೆ ಉಪದ್ರ್ ಉಂತೆ? ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲಿ ಕಾಯ್ತೆಸು? 

ಈ ಲೇಖನ ಓದಿದ್ದೀರಾ?: ಬಹು ಕರ್ನಾಟಕ - ತುಳು | ಆಟಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಮಗಾ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆನಾ ತೂಲೆ ಮಗಾ

ಮಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಮರಾಟಿ ಜೇನ್ ಬೊಲ್ತೆಲೆ ಬಸ ಬೊಗ್ಲತೆರು ವೂ, ಏ ದ್ರಾವಿಡ ಬಸ ನೀ. ತೆಸೆ ವೊವುನ್ ಉತ್ತರಸು ಇಲ್ಲೆಲಿ ಗಾ ನು ಮೊಂತೆಲಿ ವೂ ಹೋತ್. ಉತ್ತರ ಸು ಇಲ್ಲತೆರು ವೂ, ಕಾಯ್ತೆಸ್ ವಕಲ್ ಗೆಲ್ಲೆ? ತೀ ಕಾಯ್ತೆ ಉಪದ್ರ್ ಉಂತೆ? ಅಮಿ ದ್ರಾವಿಡ ನೀಗಾ ತೆದ್ದಾ? ಅಮಿ ದ್ರಾವಿಡಾ ಗಾ ಆರ್ಯಗಾ ಮೊಣೊನು ಅಂಚೆ ಜತಚೆ ತೆರ್ಲೆ ಜೆನಾಂಸ್ ವೂ ಗೊಂತ್ ನಾಯಿಗಾ?

ಮಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಪುಜ ಬೊಗ್ಯ. ಮರಾಟಿ ಜೆನಾಂಚೆ ಪುಜ ಕೆರ್ತನ, ತೊಡೆ ಒಟ್ಟು ಆದಿವಾಸಿ ಜೇನ್ ಕೆರ್ತೆಲೆ ತೆಸೆಚ್ಚಿ ಹಾ. ಬೊಗ್ಲತೆರು, ಗೋಂದುಲು ಪುಜ. ಮಿಂಗೆ ಬಾಳಸಾಂತ್ ತೆಸೆಲೊಟ್ಟು. ಅಮಿ ಭೈರವಲೆ ಪುಜ ಕೆರುಂಚೆ ರುಂಕಚೆ ಮುಂದ, ಡೊಂಗ್ರರ್. ಬಾಳಸಾಂತ್ ಮೊನೊಂಚೆಲೆ ಅಂಚೆ ಏಕ್ ಅದ್ದಿಸುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲೆ ಕ್ರಮ ನು ಮೊಂತೆಲಿ ಹೋತ್. ಏಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಜೆನಂಚೆ ಏಕ್ ಸಾವ್ಲಿ ದಿಸ್ತ. ತೇತೆರ್ ಅಮಿ ಆದಿವಾಸಿಗಾ? ಆದಿವಾಸಿ ತೆರು ಕೆಯ್ಲ್ ಗವಂರ್ಸು ಇಲ್ಲೆಲಿ ಆದಿವಾಸಿನ? ಮಿಂಗೆ, ಅಮಿ ತುಳುನಾಡು ಚೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವೂ ಕೆರ್ತೊ. ಉತ್ತರಸು ಇಲ್ಲೆಲುತೆರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಯಿಂತೆ. ಮಹಾಮ್ಮಾಯಿ ಆರಾಧನೆ ವು ಭೈರವ ಮಾತೆರು ಉಂತೆಲೆ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲೆಲೆ ಕೆಸೆ? ಇತ್ತೆಚೆ ಜೆನಂಚೆ ಸಂಗತೆ ಸೇರ್ಪೊಣುಗಾ? ತೇತೆರು ಅಮಿ ದ್ರಾವಿಡಗಾ? ನೀ ಆರ್ಯಗ? 

ಅಮಿ ಯುಗಾದಿ ವೂ ಕೆರ್ತೊ, ಬಿಸುವೂ ಕೆರ್ತೊ. ತೇತೆರ್? ಅಂಚೆ ಬಸವೂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಚಿ ಮೊಂತೆತ್. ಕೊಂಕಣಿಲೆ ಗೊಟ್ಟೆ ಹಾ, ಮರಾಟಿ ಲೆ ನೀ ಮೊಂತೆತ್. ಮರಾಠೆಂಸು ಅಂಚೆ ಬಸ ಗೊಂತುಚ್ಚಿ ಓತು ನಾಯಿ. ತೆದ್ದ ಅಂಚೆ ವರಡ್. ತೊಡೆ ಬೊದೊಲು ಪೊರೊಬು ಕೆರ್ತನ. ಇಜ್ಜಿರ್ ದೀಸ್ ಕೆರ್ತನ ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ಕಾತ್ನಾಯ್. ತರಕಾರಿ ಕತೊ. ಅಂಚೆ ಅದ್ದಿಸುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲೆಲೆ 'ಮಾಸ್‌- ಮಸ್ಲಿ ಕಾತ್ನಾಯಿಸೆಲಿ' ಜಲೆತೆರು, ಮಿಂಗೆ ಅಮಿ ಕೆದ್ದ ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ಕಾವ್ಲೆ ಸುರು ಕೆರ್ಲೆಲೆಗಾನು ಗೊಂತ್ನಾಯ್. ಅಸೆಚ್ಚಿ ಅಮಿ ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ಕತೊ. ಬಿಸು ಲೆ ಮಿಂಗೆ ಪರೊಬು ಕೆರ್ತನ ಅಮಲೆ ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ಒವುಲೆ. ಮಗ್ರಿ ಬೊದಲು ಕೆಯ್ಲ್ ಪರ್ಬಲೆ ಅಮಿ ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ಕಾತ್ನಾಯಿ. ಗೊಂದೊಳು ಪುಜ, ಭೈರವಸ್ ಕೆರ್ತನ ಡುಕ್ರ, ಕೊವುಂಡೆ ಪೂರ ಕೆರ್ತೊ. ತೊಡೆ ಪುಜಲೊಟ್ಟು ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ನಾಯಿ. ತೊಡೆ ಪುಜಲೆ ಮಾಸ್- ಮಸ್ಲಿ ಬೋಳು ಕಡ್ತೊ. 

ತೊಡೆ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಚೆ ಸಾರಸ್ವತ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಸ್ತ. ತೆಸೆ ಮೊಣೊಣು ಯಜ್ಞ ಪುರ ನಾಯಿ. ತೆಚ್ಚೆ ಪೂರ ಗೊಂತು ಒವುಲೆತೆರ್ ಸೊದುನು ಬೊಗುಲೆ. ಇಚ್ಚರ್ಲತೆರು ವು ಅಂಚೆ ಜೆನಂಸು ದೈತೆ ಗೊಂತ್ನಾಯಿ. ತೊಡೆ ಬೊಳ್ಳೆಲೆಸು ಕಾಯಿ ಆಧಾರ್‌ ದೇತ್‌ ನಾಯಿ. ಕೋನು ವು ಅಸೆಚ್ಚಿ ಉಂತೆ ನು ಮೊಣೊತ್ನಾಯಿ. ಮಿಂಗೆ ಅಸೆಚ್ಚಿ ಅಮಿ ಅಸೊಂಚೆನು ಮೊಂತೆಲಿ ಕೋನು ನಾಯಿ. ಅಂಚೆ ತೆರ್ಲಿ ಕೋನ್, ಕಿಸು ಇಲ್ಲೆಲಿ? ಏ ಪೂರ ಅಮಿ ಸೊದುನು ಕಡುಲೆ. ಏ ಪೂರಾ ಸಂಸಯೊಲೆ ಸೊಮ್ಮು ಉತ್ತರ ಗವೊಲೆ.

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
5 ವೋಟ್
eedina app