ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ

Vasundara

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ, ಲೇಖಕಿ. ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ