ಎಸ್‌ ಎಂ ಜಾಮದಾರ್

S M Jamadar

ಬೆಳಗಾವಿಯವರು, ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ