ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ -4 | ಆಝಾನ್‌ಅನ್ನು ಭೈರವ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್‌!

Pallavi Anupallavi podcast 4

ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ

Eedina App
  • 00.15 - ದೀವಾನ ಬನನ ಹೋತೊ, ದೀವಾನ ಬನಾದೆ... ಬೇಗಮ್‌ ಅಖ್ತರ್‌ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದರೂ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
  • 02.35- ಭಾರತ ದೇಶದ ಹುಟ್ಟಿಗೂ, ಉಸ್ತಾದ್‌ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನರ ಶಹನಾಯಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ
  • 05.25- ''ನಾನು ಬನಾರಸ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಊಹೆಯೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು''
  • 08.30 - ಯಾರು ಕೇಳಲಿ, ಯಾರು ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ, ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶಹನಾಯಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಖಾನ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು
  • 10.30 - ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಿದರು,  ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್‌ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿಂದಿನ ಕಂತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ | ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ -3 | ಸಾವು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋಕೆ ಹಾಡುಗಳು ಬೇಕು

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
14 ವೋಟ್
eedina app