ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿಯೇ? ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವರಿಂದ ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಏಕೆ?

ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
0 ವೋಟ್