ವಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

vlnarasimhamurthy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಒಳನೋಟದ ಗಮನಸೆಳೆದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿಂತಕರು.