ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್

Yogendra Yadav

ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು